Öğütme İşlemlerinde Toz Kontrölü

Öğütme, genellikle mikronize etme olarak adlandırılan granüllerin mineral olarak sıkıştırma, sürtünme ve çarpma işlemiyle boyut küçültmesi sağlama sürecidir. Bilyalı döner değirmenler Şekil 1 ve karıştırma değirmenleri Şekil 2. Bilyalı değirmenler ölçülerine göre şase üzerinde veya beton üzerinde montaj edilir. Çalışan aksamlar dış etkenlere karşı korunmuştur. İç kaplama parçaları kolay değiştirilebilir. Otomatik yağlama sistemi ile yağlama yapılmaktadır. Elektrik-otomasyon panosu vardır. Değirmenler prosese göre kuru veya sulu öğütme yapılacak şekilde dizayn edilir.  Karıştırma değirmenleri yatay veya dikey olabilir ve hareket bir iç karıştırma elemanı tarafından  kazandırılır.

Şekil1. Bilyalı değirmen

 

 

Şekil 2. Bir karıştırma değirmen illüstrasyon.

Ne olursa olsun, öğütme değirmeni besleme ile ilgili tüm proses ekipmanlarının kendi toz toplama sistemleri vardır.

Bir öğütme / sınıflandırma / ürün depolama devresi içinde toz kontrolü için en önemli husus toz tutma sistemidir. Toz toplama sistemi bir küçültme veya öğütme devresinin ilgili malzeme taşıma ekipmanlarının tümünü içine almaldır. Buna ek olarak, tüm transfer noktaları tamamen verimli emişler sağlanmalıdır..

Öğütme Tasarım ve İş Uygulamaları Toz Maruziyeti En Aza İndirmek İçin

Aşağıdaki tasarım ve iş uygulamaları öğütme işlemleri etrafında  operatörün toza maruz kalmasını azaltmak için yardım edebilir.

  • Öğütme devre ekipmanları sıkıca kapalı ve toz toplama sisteminin operasyonel zamanında yüzde 100 hafif bir negatif basınç altında muhafaza edilmelidir. Bu, herhangi bir hava kaçağı bulunan ekipmanda toz dışarıya değil de toz tutma  ekipmanında saklanması anlamına gelir.
  • Örnekleme noktaları dizayn iyi edilmelidir böylece bakım kapıları açıldığında, öğütülmüş malzeme değirmen içinde kalır, Tüm numune ve denetim kapılarından daha çok dikey yada 45 derece eğimli yere monte edilip yatay bakım kapaklarında uzak durulmalıdır. (bkz Şekil 3)

Şekil 3. Numune alma aparatı montaj örnekleri

  • Temizlik için öğütme devreleri ve binaları aşağıda doğru dizayn edilmelidir.
  • Bir vakum sistemi yükleme ve temizlik için kullanılmalıdır. Ekipman kuru süpürme nedeniyle fırça edilmemelidir. Ekipmanı veya çalışma alanları temizlemek için sıkıştırılmış hava asla kullanmak gerekli.
  • Proses ekipmanlarının etrafında üst seviyelerinde katı zeminler olmalıdır buda bir dökülme veya sızıntı anında to partiküllerin havada yükselmesini önleyecektir.
  • Öğütme işlemi bölümleri izole edilmelidir
  • Donma koşulları üzerinde zeminler nemli tutulmalıdır.
  • Ortam sürekli havalandırılmalıdır.
  • Değirmen içinde oluşacak nem boru kanallarını tıkamaması için değirmen iç sıcaklığı yoğuşma seviyesinin üzerinde tutmak için filtre ve boru hatlarına ısı izolasyonu yapılmalıdır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir