Kartuşlu yada Pliselli Torbalarla, İğne Keçeli Bez Filtre Torbaların  Karşılaştırılması

Kartuş filtreler ile torba filtrelerin karşılaştırması

Çoğu filtreleme uygulamasında, kartuş filtresi veya torba filtresi arasında bir seçim yapılmalıdır. Her ikisi de çökeltici filtrelerdir, diğer bir deyişle, akışkanın süzülerek taşınan sediment miktarını azaltmaktadır amaçları.

 

Bu iki filtre sistemi arasında bazı farklılıklar vardır:

Kartuş filtresi seçimi uygulamaya bağlıdır. Kartuş filtreleri, 100 ppm’den ( 1.000.000’da 100 partikül) daha düşük kontaminasyona sahip olan sistemlerde, diğer bir deyişle kontaminasyon seviyeleri ağırlıkça% 0.01’den daha düşük olduğunda tercih edilir.

Kartuş filtre, yüzey veya derinlik tipi filtre olabilir: Derinlik filtresi ortamın toplam kalınlığı boyunca parçacıkları ve kirleticiyi yakalar; yüzey filtrelerinde (genellikle kağıtlar, dokuma tel, kumaşlar gibi ince malzemelerden yapılır) parçacıklar filtre yüzeyinde tutulur.

Yüzey filtreleri, benzer boyuttaki parçacıkların tortusunu filtreliyorsanız, en iyisidir. Tüm parçacıklar örneğin beş mikron ise, diğerlerine kıyasla daha fazla yüzey alanına sahip olduğu için piliseli 5 mikronluk bir filtre en iyi sonucu verecektir. Katlanmış yüzey filtreleri ile karşılaştırıldığında, derinlik filtreleri sınırlı bir yüzey alanına sahiptir, ancak derinlik avantajına sahiptirler.

Genellikle, filtre yüzeyi boyutu arttırılırsa daha yüksek akışlar mümkün olmaktadır, filtre uzun süre dayanır ve toz tutma kapasitesi de artar. Kartuş filtreleri normal olarak tek kullanımlık olarak tasarlanmıştır; bu, filtre tıkandığında değiştirilmesi gerektiği anlamına gelmektedir.

Torba filtreler genellikle endüstriyel uygulamalarda toz giderme için sıklıkla kullanılır. Akış, uygulamaya bağlı olarak filtrenin dışından içeriye doğru olabilir (diğer bir deyişle parçacıkların filtrenin dış yüzeyi üzerinde ayrılması anlamına gelir). Parçacıklar, normal olarak torba filtresinin iç yüzeyi üzerinden yakalanır.

Torbalı filtreler tıkandıklarında değiştirilmesi için genelde tasarlanmamıştır, ancak toz giderme gibi gazlı uygulamalar için bazı torba filtreler, örneğin mekanik sallama veya sıkıştırılmış hava ile ters jet pulse (jet pulse filtre torbası filtreleri olarak adlandırılır) ile temizlenmesi çok kolaydır.

Torbalı filtreler çoğunlukla yüzey tipi filtrelerdir.

– Temel bir kural, 5 mg / m3’ten yüksek konsantrasyonlarda yüzey filtresi tercih edilirken, 0,5 mg / m3’ten düşük konsantrasyonlarda derinlik tipi filtre tercih edilir. Genel olarak yüzey filtreleri ters jet pulse ve temizleme işlemleri daha kolay olurken, derinlik tipi filtreler normalde temizlenmesi çok daha zordur.

Toz Filtrelerinde Filtrasyon Oranı:

 

  • Torba filtreler genel olarak 1 ila 1000 mikron aralığında istenen filtrasyon uygulamaları için tasarlanmıştır.
  • Kartuş filtreleri 0,1 ila 500 mikron arasında bir filtrasyon oranına sahiptir.

Her iki durumda da mutlak ve nominal filtrasyon oranı arasındaki farklar düşünülmelidir.

Mutlak filtrasyon hızı, filtreleme ünitesinden geçebilecek bir partikülün maksimum boyutunu belirtir.

Nominal filtrasyon hızı, nominal filtre derecelendirmesinden daha büyük bir miktarda maddenin filtreden geçebileceğini gösterir. Nominal filtrasyon hızının % verim derecesi (örneğin% 98), filtre tarafından bloke edilecek daha büyük parçacıkların miktarını belirtir.

Beta oranı, filtreleme birimine giren ve çıkan belirli bir boyuttaki parçacıkların sayısı arasındaki rasyoyu gösteren matematiksel bir ifadedir.

Beta Oranı aşağıdaki gibi tanımlayabiliriz:

Beta (x) = Parçacık sayısı> boyut (x) akış aşımı / Parçacık sayısı> boyut (x) akış aşağı

[Burada x = mikron cinsinden partikül boyutu]

Beta oranı, bir filtrenin ne kadar iyi çalıştığını gösterir: akışkandaki parçacıkların her birinin üçü (> xμm) filtreden geçerse, filtrenin xμm’deki Beta oranı “3” olur. Parçacıkların her 300’ünden biri (> xμm) filtreden geçerse, xμm’deki Beta oranı “300” olur. Bu nedenle, daha yüksek bir Beta oranına sahip filtreler daha iyi parçacık kontrolü sağlar ve dolayısıyla daha iyi bir sistem koruması sağlar.

Filtredeki Basınç Düşüşü:

Bir akış bir filtreden geçtiğinde belli bir basınç düşmesi meydana gelir. Bu basınç düşmesi, filtre ortamına, filtre muhafazası ve akışa bağlıdır.

Filtrenin üzerinde artan bir basınç düşüşü, filtrenin değiştirilmesi gerektiğini gösterir: Bir filtre neredeyse saat hızında basıldığında, basınç yeni, temiz bir filtreden daha yüksek oranda düşer.

Bu değiştirme basıncı düşümü, sistemden sisteme farklılık gösterir ve filtre ortamına bağlıdır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir