• slash
  • slash
+90212 852 73 47 / +90507 752 65 34
İletişim Sabit/Cep
info@teknofilter.com
7/24 Bize Ulaşabilrsiniz.
MENU
Toz Toplama Sistemleri

Toz Toplama Sistemleri İncelenmesi

 
Bir müşterimiz için 28.800 m3 saat toz toplama sistemini benzersiz şartlarına uyacak şekilde özelleştirmek için yakinen çalıştık. Toz toplama sistemleri, her biri 20 sıra halinde 200 adet  torba şeklinde düzenlenmiş 10 serili bir filtre kullandık. Düzensiz şekilli toz liflerini tutmak için birinci sınıf filtrasyon medyasının yanı sıra aşındırıcı tozdan gelen ağır giriş yüküne de dayanması gerekiyordu.
 
Torbaların aşınmasını önlemek için,elyaflı tozun,  toz toplama sistemlerine girmeden önce ağır, daha fazla aşındırıcı elyaf liflerini yok etmek için girişte kademeli kanal bölmelerini yerleştirdik. Şaşkın hava giriş tasarımı ayrıca ünitenin içinden daha iyi hava akışı dağıtımı yapmak için giriş kanalından havayı serpantinleştirdik. Bu şekilde doğru hava akışını ve hızları elde etmek için sistemi çok muhafazakâr hale getirdik.
 
Gövde elemanlarını (toz toplama sistemleri  tasarımımızda da standart bir özellik) bu muhafazakar dirence dayanacak şekilde toz boya ile kaplanmış 4.6mm ve 3.4mm çelikten yapılmış toz toplama sistemleri gövdesini açık havada konumlandırmayı başardık. Çalışma alanındaki makinelere bağlantılar kullanarak, kirlenmiş havayı toz toplayıcıya yaklaşık 22.8 metre boru hattı vasıtasıyla çektik.
 
Torbalara  toz ile yüklendiğinde, toz toplama sistemleri tozun torba yüzeylerinden otomatik olarak bir hazneye bırakıldığı sıkıştırılmış hava atımlarına yaparlar. 220 mm çapında vidalı helezon konveyör ve hava kilidi ile tozu dışarıya tahliye ettik. Tozu doğrudan taşınabilir big bag çuvallarına boşaltık, böylece ikincil toz oluşturmadan toplanan tozun atılmasını basitleştiridik.
 
Toz toplama sistemleri ile hava kalitesinde büyük  gelişme ve daha iyi çalışma güvenilirliği ile daha hoş bir çalışma alanı oluşturur.
 
Toz Toplama Sistemleri On Line Filtreler:
 
Online bir torbalı filtrede, torbayla yüklü gaz filtrelenirken torbaların aynı anda sırayla temizlenir. Temizleme sırası, bir dizi denetleyicisi tarafından otomatik olarak kontrol edilir. Timer denetleyici, hava akışını manifoltlara yönlendiren solenoid  ve patlaç valfleri grubunu çalıştırır. Delikler, maksimum temizleme verimi elde etmek için venturi merkezi ile mükemmel bir şekilde hizalama için delinmiştir.
 
Toz Toplama Sistemleri Off Line Filtreler:
 
Bir online jet pulse filtresinin avantajlarının yanında ters hava torba temizleme sisteminin de  avantajlarına sahiptir. Her bölme bir online jet pulse filtresine benzemektedir. Temizlik işlemi, sırayla her bir bölmenin izole edilmesinden ve ardından izole edilmiş bölmenin basınçlı hava ile temizlenmesinden oluşur. Toz toplama sistemleri off-line temizleme, akışkanlaştırmanın gerçekleşmesinin ayrı bir olasılık olduğu çok hafif ve ince tozlar için uygundur. Genellikle off line torbalı filtreler çok büyük gaz hacimleri için kullanılır.
 
 

Toz Toplama Sistemleri Çalışma Prensibi

 
TeknoFilter toz toplama sistemleri çalışma prensibi , 2 mikrondan büyük toz parçacıklarının% 99.9’unu hızlı ve verimli bir şekilde filreler. Toz yüklü hava, hava akımından daha ağır partiküllerin düştüğü hazneye (1) girer. Daha hafif parçacıklar hava akımında sıkışmakta ve filtre torbalarına (2) yükselmektedir. Hava, filtre torbasından geçerken, toz partikülleri filtre torbalarının (3) dış yüzeyi üzerinde toplanır ve temizlenen hava toplayıcı (4) üzerinden dışarı atılır. Kesin aralıklarla sıkıştırılmış yüksek basınçlı hava püskürtme venturisinden (5) geçerek kuvvetli bir sekonder hava akışı oluşturur ve hava akımını torbalara kısaca ters çevirir. Bu, torbanın uzunluğunu aşarak torbanın dışarı doğru bastırıp bükülmesine neden olan bir iç şok dalgası üretir (6).
 
Bunu, torbanın dışındaki biriken tozu toplama haznesine (7) düşen ters çevrilmiş hava akışı sağlar. Bu temizleme yöntemiyle, bir dizi torba içerisindeki hava akışı, saniyenin yalnızca bir kısmı için ters çevrilir ve toz toplayıcı boyunca sabit hava akışı koşullarına neden olur. Temizleme işlemi kolaylıkla ayarlanabilen zamanlayıcı ile kontrol edilir. Bir fark basıncı göstergesi, zamanlayıcıyı optimum şekilde ayarlamaya izin verir. Sıkıştırılmış hava tüketimini en aza indirgemek için darbe süreleri ve darbe aralıkları zamanlayıcıda basit ve doğru bir şekilde ayarlanabilmesini sağlar.
 

TOZ TOPLAMA SİSTEMLERİNİN TEMELLERİ

 
İyi tasarlanmış toz toplama sistemleri, yalnızca tozu potansiyel bir kirletici olarak değil aynı zamanda tozu yakalama sisteminin nitelikleri olarak da düşünmelidir. Tozun doğaya işçiler için potansiyel bir kirletici olarak tanımlanmasında bir takım konular incelenmelidir. Bunlara partikül boyutu ve dağılımı, şekli, fiziksel özellikleri ve yayılan toz miktarı dahildir. Partikül boyutu, kaba veya ince parçacıkların ne kadarını tanımlar ve normalde üst ve alt boyut sınırlarıyla tanımlanır. Tane boyutları mikrometre (μm) (1 / 1,000 milimetre) cinsinden ölçülür. İşçi sağlığına zararlı solunabilir toz aralığı, 10 μm boyut aralığında veya altında bulunan bu parçacıklar tarafından tanımlanır. Bu boyutu perspektifle göstermek için, 325 mesh yaklaşık 44 μm’dir ve bu insan gözüyle görebilen en küçük mikrometre boyudur. Toz toplayıcı sistemlerinde, daha büyük parçacık boyutlarının toplanması kolaydır, çoğunlukla yer çekimi ile önemli ölçüde desteklenmiştir.
 
Parçacıkların şekli, nasıl toplanır ve toplama ortamından nasıl serbest bırakıldığını etkiler. Parçacık şekli, aerosol teknolojisinde kullanılan yaygın bir terminolojidir, oysa aerodinamik çap terimi parçacık çaplarını tanımlamak için sıklıkla kullanılır. Bir parçacığın aerodinamik 3 çapı, 1,000 kg / m (bir su damlacıklarının standart yoğunluğu) yoğunluğa ve parçacıkla aynı çökelme hızına sahip olan bir küresel parçacık çapıdır. Aerodinamik çap, filtrasyon sistemlerinin ve hava temizleyicilerinin birçok tasarımında kullanılır. Toz toplama sistemleri için anahtar tasarım hususları olan materyalin diğer özellikleri, nem ve sıcaklıktır. Nem ve sıcaklık, toz toplayıcı sistemler için ekipman seçiminde önemli bir rol oynamaktadır.

ENDÜSTRİYEL TOZ TOPLAMA FİLTRELERİ ÜNİTESİ

 

Endüstriyel Toz Toplama Sistemleri  mineral madenciliği endüstrisinde kullanılan hava temizleme cihazları, zararlı partikü  maddelerin havadan temizlemek için kullanılır. Herhangi bir kurulum için hava temizleyicisinin seçimi aşağıdakilere bağlı olacaktır:
 
-toz konsantrasyonları ve toz özellikleri,
-parçacık boyutu,
-partikül giderimi verimliliği
-hava akışı sıcaklığı,
-hava akışı nemi içeriği,
- toz bertaraf yöntemleri.
 
Toplama sürecini etkileyen ayırt edici toz özellikleri, aşındırıcı, patlayıcı, yapışkan veya yapışkan olmayan ve hafif veya kabarıktır. Toz parçacıklarının şekli de önemlidir çünkü parçacıkların aglomerasyona (düzensiz) veya topaklaşm olup olmadığına bakılır ki bu bir filtre bezi kullanıldığında önemlidir. Toplama amaçları için topaklayıcı parçacıklar toz keklerinin filtre bezi üzerine kolaylıkla birikmelerine izin verdiği için idealdir, böylece toz toplayıcısında bu tozlar daha etkin bir şekilde toplanabilir. Bununla birlikte, aglomere edici parçacıklar, filtre bezinden kolaylıkla ayrılma eğilimi gösterebilmektedir.
 
Hava temizleme için kullanılan toz kontrol ekipmanlarının türleri, çok yerinden oyuk ayırıcılardan daha sofistike elektrostatik çöktürücülere kadar değişir. Parçacıkların giderilmesi için kullanılan ekipman tipleri aşağıda sıralanmıştır.
 
-Yerçekimi ayırıcıları (bırakma kutuları).
-Santrifüj toplayıcılar veya siklonlar.
-Torbalı filtre toplayıcıları.
-Kartuş toz toplayıcıları.
-Islak yıkayıcılar wet scrubber.
-Elektrostatik çöktürücüler (ESP’ler).

TOZ TOPLAMA SİSTEMLERİ TASARIMI

Bu yazımızda sunulan daha önce bahsettiğimiz ilkelerin basit sistemler için uygulanması, daha karmaşık egzoz havalandırma toz toplama sistemleri tasarımı için temel oluşturmaktadır. Gerçekte, karmaşık bir egzoz havalandırma sistemi, bir arada birleştirilen basit sistemlerin bir kombinasyonudur (Şekil 1.deki). Karmaşık bir sistemi tasarlarken aşağıdaki temel yaklaşımlar uygulanmalıdır:
 
- Binanın, ekipmanın, desteklerin vb. düzenini göz önünde bulundurun.
- Fana en uzaktaki davlumbaz başında tasarıma başlayın.
- Önerilen kanal sistemi düzeninin (plan ve yükseklik ölçüleri dahil), fan konumunu, kollektör konumunu ve ekipman yerlerini, her dalı ve ana bölümü bir çizgi üzerinde kolaylık sağlamak için numaralı veya harf olarak çizilen bir çizim kroki oluşturun.
- Varolan bir tasarımdan seçim yapın veya işlemi gerçekleştirmek için özel bir egzoz kanalı tasarlayın ve hava akış hızı spesifikasyonlarını belirleyin.
- Her bir ekipman parçası için, çıkışın yönlendirilmesi ve yükseltilmesi de dahil olmak üzere istenen davlumbazın kaba bir çizim tasarımı oluşturun.
 
Şekil 1. Kompleks bir egzoz sisteminin, basit egzoz sistemlerini bağlayan kolların birleşimi nasıl sağlandığının gösterilmesi.
 
Bir toz kontrol sistemini tasarlamaya başlamak için, bazı temel ön değerlendirmeler şunlardır:
 
-Bir sistem tarafından toplanacak toz emisyonu miktarı, en önemli tasarım kriteri olarak dikkate alınmalıdır. Farklı kolektör sistemleri parçacıkların giderilmesinde farklı kabiliyete sahiptir.
 
-Toplam sistem basıncı (toplam başlık), kullanılacak kollektör türünü belirlemeye yardımcı olur. Çoğu kaçak toz uygulaması, 20 inç su sütununun altındaki giriş statik basınçlarına sahip olacak. Standart filtre bölmeleri ve kartuş filtreleri bu basıncı karşılayabilir.
 
-Bazı uygulamalar daha yüksek sistem basıncı gerektirir (bazı durumlarda basınç 40 inç su sütununu aşar) ve bu nedenle ekipmanlar takviye edilmelidir.
Çoğu toz toplama sisteminde kare veya dikdörtgen toz toplayıcı gövde tasarımı yeterlidir; Bununla birlikte, yüksek basınçlı sistemlerde (> 40 inç su sütunu) doğal olarak daha güçlü olan silindir gövdeler kullanılabilir.
 
Bütün sistem tüm davlumbazlar, kanallar ve toz toplayıcı sistem (ler) dahil olmak üzere hazırlandığında, bu bilgi sistem için gerekli fan kapasitesini belirlemek için kullanılır. Çoğu zaman, fan üreticileri doğru fan ve ayarları belirleme konusunda bilgi ve destek sağlayacaktır.

Toz Sistemleri Hakkında daha fazla bilgi içn blog adresimizdeki yazılarımızı inceleyebilirsiniz.  https://teknofilter.com/blog/

cizgi 360 DERECE / Tümünü Göster cizgi
cizgi FOTOĞRAF GALERİ / Tümünü Göster cizgi